ประชาสัมพันธ์

บุคคลภายนอก

กิจกรรมนำเสนอ

 

Presentation2
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำเเหน่งพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย
Presentation1
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำเเหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย
Presentation3
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานชั่วคราว
ตำเเหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย
 45576497 2120576124660468 2009550025964650496 n
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2561
45418671 2119395698111844 7722669970680709120 n
ประชาสัมพันธ์งาน Satit Silpakorn Open house 2018 
จัดขึ้นเพื่อเเสดงศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา) พร้อมทั้งการจัดเเสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางศิลปะ เเละเวทีการเเสดงอัจฉริยภาพของนักเรียน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ตั้งเเต่เวลา 11.00 - 22.00 น.
45189836 2113345892050158 5590500247617929216 n
ตัวแทนนักเรียน ได้ไปร่วมแสดงชุดหงส์เหิรฟ้า ณ งานหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 2561 ฝึกซ้อมการแสดงโดย อาจารย์กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์
45069629 2107252565992824 3565296848270786560 n
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ที่สนับสนุนอ่างล้างมือบริเวณสนามเด็กเล่น และหลังคาเชื่อมอาคารเรียนอนุบาล1 และอาคารเรียนEnglish Program เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนค่ะ

44823255 2102019106516170 3092066970661552128 n

44708855 2102019109849503 5315742462319263744 n

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
43712979 2104949582889789 2747323603807633408 n
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2561
 44938159 2104937796224301 1321771684218273792 n

 

 ประมวลภาพคณะศึกษาดูงานจาก United Arab Emirates University

 

 44935160 2104270829624331 8189610139267891200 n

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 ตุลาคม 2561

 43597870 2103315566386524 2040155782527320064 n

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 44313028 2094220940629320 7153333267746258944 n

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Satit Silpakorn Open House 2018" ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ เซนทรัล ศาลายา พร้อมด้วยกำหนดการเเละกำหนดการเเสดงความสามารถของนักเรียนหลากหลายรูปเเบบบนเวทีการเเสดง

 44298415 2094203180631096 4172272329600008192 n

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เเละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 
จัดการเรียนการสอนทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 16.00 - 17.00 น.

 show open house

ประกาศผลการคัดเลือก Audition ประเภทเดี่ยว โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน 2561 ระดับประถมศึกษา

 44202351 2091930824191665 3629350594658959360 n

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 และต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วยความอบอุ่น

 44164465 2091848844199863 2172391739602501632 n

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 และต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วยความอบอุ่น

thaiteach

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา)

43551138 2081447485239999 461127140805443584 n

นักเรียนเข้าเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์

43070625 2074477399270341 1059193996674334720 o

บรรยากาศการออดิชั่นนักเรียนวันแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ของโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

thaiteacher

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธื์คัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกเเละกำหนดวันคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำเเหน่งอาจารย์สาชาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ระดับประถมศึกษา

 

anouce1

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำเเหน่งอาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา

สปดาหวทย คณะวทย ๑๘๐๘๒๙ 0143

ประมวลภาพการเข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 28 สค. 61

apply61

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา) รอบเพิ่มเติมภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ทบแกววชาการ ๑๘๐๘๒๙ 0024

ประมวลภาพโครงการทับแก้ววิชาการ Excellence Education วันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

 125105
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) เพื่อแสดงกรอบความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนานักเรียน

 

ระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ โรงเรียนเซนคาร์เบรียล และโรงเรียนวัดหนองแขม

 

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1135 อาคารวิทย์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 39927000 2024235264294555 5874477218872164352 n
 
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ปีการศึกษา 2561
 
highschool
โครงการเตรียมความพร้อม
sportchamp
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2561
science day1
EDSU SCIENCE WEEK 2018 : MULTIVERSE 
รายละเอียดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
ตั้งเเต่วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเเละสมัครเข้าเเข่งขันได้ที่ คุณครูจำ อ.เชษฐชาตรี นวลขำ เเละคุณครูเป็ด อ.สุปรียา ตันติวีรคุณ
37898322 1976220325762716 7677623808219414528 n
ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
37382968 1966220760096006 5471688618848288768 n
เสื้อที่ระลึกโครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 จำหน่ายในราคาตัวละ 200 บาท สามารถสั่งจองได้จนถึงวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โถงลีลาวดี
37325952 1964328326951916 3712417688820121600 n
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิรชา สังวร ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี เด็กหญิงขวัญนภัช ธนรักษ์ 
เด็กชายศุภพัฒน์ อินทรบำรุง และ เด็กชายจิรภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์ ระดับอายุ 9-12 ปี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะ การแสดงงาน ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 37229106 1960319817352767 7404442520731516928 n
ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปินเเห่งศิลปากร 
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2561” ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในปีนี้โครงการศิลปินเเห่งศิลปากรได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเชิงศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เเละระลึกถึงในพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในงานศิลปะ
37539353 1967823136602435 6390813986719268864 n
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ได้มีการจัดการประกวดวาดภาพโครงการศิลปินศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ "เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ งานศิลป์ปฐมนคร" ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 37657550 1972649779453104 3655866575988195328 n
 
ประมวลภาพดรุณทัศนา พาหนูสู่โลกกว้าง ป.4
 
 37353498 1964320260286056 8957007296257327104 n
 
ประมวลภาพดรุณทัศนา พาหนูสู่โลกกว้าง ป.5
 
 37128841 1958725504178865 2738465195104927744 n
 
ประมวลภาพดรุณทัศนา พาหนูสู่โลกกว้าง ป.6
 
 37261068 1962666123784803 362916279721394176 n
ประมวลภาพดรุณทัศนา พาหนูสู่โลกกว้าง ป.1
36114328 1926596487391767 2041079569863147520 n
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วันนี้ Dr.Cameron Keith Richards ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และห้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงได้พูดคุยเเลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการ PLC
26114100 1991967517497715 4392741568550905136 n
กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ในวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
35247216 2239266879643126 6822410182232899584 n
เส้นทางการจราจรบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 34469343 1899164106801672 6024726955981537280 n
 
การแข่งขันว่ายน้ำศิลปากรแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
 

 

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนมีคุณภาพ

 

31384222 1858234127561337 6912231258495909888 n เด็กหญิงพรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (น้องเฟิร์น) ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศหญิงคู่ โดยจับคู่กับเด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในรายการเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเสิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 และได้ครองอันดับ 1 นักเทนนิสเยาวชน อายุไม่เกิน 10 ปีหญิง จากการจัดอันดับของสมาคมเทนนิสฯแห่งประเทศไทย
highestscore โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะเเนนสูงสุดในเเต่ละรายวิชา

 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2560 

26219789 1733248516726566 3567477068817293292 n

 

 

 

 

 

การชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกลิงค์ด้านล่าง

 

 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

 

ติดต่อเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา)

early  ele

ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาดูงานครี่งวัน ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาดูงานเต็มวัน

 

ผลงานวิชาการ

 Slide4

การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กอนุบาลโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

 Slide3

การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 Slide2

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงกรที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

Slide1

การส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารแบบมีการบันทึกและนำเสนอข้อมูล

ภาพนง5

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์

ภาพนง4

การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้เเบบเน้นภาระงานร่วมกับแอปพลิเคชัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพนง3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้ยุทธวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5E และแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาพนง2

การพัฒนาชุดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย เรื่อง “คํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อการสอนจากเกมโปเกม่อนโกผสมผสานสื่อสังคมออนไลน์

ภาพนง1

ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

cover

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

 

min research

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาล โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน โดย อาจารย์มุจลินท์ กลิ่นหวล อาจารย์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องรวงข้าว

บทคัดย่อ

 

auo research

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริม 5 คุณลักษณะพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวย โดยใช้กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดย อาจารย์จันทร์ธิมา ไทยแก้ว อาจารย์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวย

บทคัดย่อ

บทความประจำสัปดาห์

บทความดีๆ โปรดติดตาม

บทความที่่ผ่านมา 

kuk
16708347 1394954260555995 1473713606279476695 n ess aum jib
ped  pod  ped  16683930 1394501030601318 5410038084516988397 n
pim som tik oho
make info 15230734 1307632842621471 9002533691917924056 n

 tarl

plung

app  มหศจรรยแหงความสข 1 tacho14484690 1248763768508379 3561670278760364682 n   pang infographic
 info ooy Slide1 toy  14117808 1223510681033688 4147165297217710109 n
pairin1 ภาพนง1  13672306 10207193810463257 440397100 n ครมน1
20160511102353  1463714186299 art8            Infographic
1458874813049 11 4 59 ขอความอ.ออย1 13094411 1130567793661311 7211297272171451936 n

Home

RSS
Powered by Phoca Gallery